dimarts, 23 de desembre de 2014

Tarifes 2015

La tarifa interurbana pel 2015 augmenta un 0,4% i queda pràcticament congelada.
És aplicable des d'aquesta setmana.
Tarifa interurbana taxi Catalunya 2015 DOGC.pdf